Om företaget

Vi är specialister på rostskyddande färger för kostnadseffektivt underhåll.

Företaget, grundades 1980 av Lars Kjellberg, som idag är VD och majoritetsägare, har genom ett samarbete med Akzonobel, Engwall & Claesson och Tikkurila byggt upp ett unikt och eget färgsortiment som täcker alla behov för underhåll av rostig plåt, järn och stål.

Våra färgsystem är lämpliga för underhåll av i stort alla typer av rostiga metallytor.

Kunder är allt från myndigheter som Trafikverket, Sjöfartsverket och Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, Svenska Kyrkan till enskilda båtägare, lantbrukare, fordonsägare och fordonstillverkare, gruvindustrier, museer och förvaltarare av kulturhistoriska fastigheter och objekt.

Basen för våra färgsystem är den välkända rostpenetrerande grundfärgen Isotrol som gör det möjligt att undvika sandblästring.

Våra färgsystem omfattar färgsystem som accepteras av byggnadsantikvarier för kulturhistoriska objekt.

Vår vision

Vår vision är att erbjuda färg för kostnadseffektiva rostskyddsbehandlingar utan sandblästring och med enbart en förenklad förbehandling. Detta ger stora kostnadsbesparingar för våra kunder, både på kort och lång sikt.

Isotrol grundfärg förenklar rostskyddsunderhåll så att underhåll enkelt kan utföras, antingen manuellt eller med maskiner, av en liten rostfläck eller en hel stålbro. Ett optimerat underhåll skyddar både vår miljö och sparar på våra naturresurser.

Kommentarer är stängda