Blymönja – Klassisk Linoljebaserad

Klassisk oljeblymönja är linoljebaserad grundfärg och innehåller den pigmenthalt som tidigare användes. Används som grundfärg på vissa kulturhistoriska objekt med särskilt högt ställda antikvariska krav.

Klassisk oljeblymönja kan kombineras med penetrerande Isotrol Grund för att för att försegla porer i underlaget, penetrera genom rost och gamla färgskikt samt tränga in i spalter. Klassisk Oljeblymönja ska övermålas med Isoguard Pansar.

Torrhalten är hög, 86% och densiteten är 2,5. Produkter med lägre densitet riskerar att sprida bly till omgivande miljö. Endast produkter med densitet över 2,4 kan sägas vara kulturhistoriskt riktiga.

Produkten är endast avsedd för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Observera att vid arbete med bly krävs både medicinsk kontroll och mätning av anställdas exponering för bly. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) måste följas vid arbete med bly.

Kommentarer är stängda