Blymönjespackel

Klassisk Blymönjespackel är linoljebaserat. Används för att släta ut ojämnheter och fylla ut spalter. Används endast på vissa kulturhistoriska objekt med särskilt högt ställda antikvariska krav.

Produkten är endast avsedd för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt.
Observera att vid arbete med bly krävs både medicinsk kontroll och mätning av anställdas exponering för bly. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) måste följas vid arbete med bly.

Kommentarer är stängda