Fabriksbelagd plåt

Numera finns det mycket takplåt som lackerats i fabrik av plåtleverantören. Den fabriksbelagda plåten har många olika namn; fabriksmålad, fabrikslackerad, förprimad plåt, kulturplåt, plastisol eller bara “byggplåt”. I Sverige har fabriksbelagd plåt tillverkats av SSAB Tunnplåt, Plannja, Ahlsell, Gränges och Gavleverken.

Känna igen fabriksbelagd plåt

Denna typ av lackerad yta saknar penselstråk och har i princip inte heller några tjockleksvariationer som uppstår vid applicering med pensel och roller. Typiskt för fabriksbelagd plåt är att klippta plåtkanter saknar färg. Intill klippkanterna kan man med tiden se korrosion och lite blåsbildning. Fabriksbelagd plåt har 20-25 µm tjockt metallskikt som korrosionsskydd. Metallskiktet består oftast huvudsakligen av zink men också blandning av aluminium och zink förekommer (Aluzink). Färgskikten kan vara tunna, ofta bara 25-50 µm. Trots detta har beläggnigen en mycket lång beständighet. Dessa tunna fabriksbelagda färgskikt spricker och flagnar sällan. Detta då de applicerats i mycket kontrollerade förhållanden i fabrik, utan miljöstörnignar eller föroreningar av ytan.

Tjockare färgskikt upp till 220 µm på fabrikslackerad plåt är av färgtyp Plastisol. För lämpligheten att övermåla fabrikslackerad plåt läs mer här!

Mer information finns även att läsa i Teknikhandboken.

Kommentarer är stängda