Fackverksbroar och nitade broar håller längre med alkydsystem än epoxisystem!

Tester utförda av Trafikverket för jämförelse mellan Isotrol alkydsystem och Isotrol Hybridssystem

Introteknik har sedan 1990-talet levererat färger för underhåll av väg- och järnvägsbroar. Isotrol Alkydsystem är det enda färgsystemet som är godkänt för ommålning av broar utan blästring som förbehandling.
Nedan följer två utlåtande från Trafikverket, dåvarande Banverket.
De konstaterar att efter nästan 20 år uppvisar Isotrol alkydsystem bättre skick än ett epoxisystem efter 5-6 år. Efter 20 år med Isotrol Alkydsystem är allt som behövs underhållas påkörningsskador och mindre detaljunderhåll.

 

“Isotrol till en kostnad av 1/3, jämfört med tidigare anbud […] På nitade fack- verksbroar eller andra stålkonstruktioner, där det av olika skäl kan vara svårt att uppnå den rengöringsgrad som krävs vid målning med epoxi eller andra högvärdiga färgsystem, är ett penetrerande och yttollerant färgsystem som Isotrol lämpligt.” “2008 gjordes en ny besiktning av de nitade fackverksbroar som ommålades 1989 på haprandabanan för 19 år sedan. […] Banverket har för 5-6 år sedan målat om samma typ av broar på Haparandabanan […] med konventionella epoxisystem. På dessa broar finns det idag mer spaltkorrosion och rostrinningar.”

Download (194KB)

Download (173KB)

Kommentarer är stängda