Isodur

Isodur är en beständig tvåkomponents täckfärg. Härdningen med uretan ger god beständighet mot kemikalier och god kulörbeständighet. Bryts till NCS och RAL kulörer.

För aggressiva och tuffamiljöer grundmålas rostiga ytor med Isotrol Grund och Isomastic vilket ger långa underhållsintervall utan både sandblästring och slipning.  Förenklad förbehandling sänker underhållskostnaderna både på kort och lång sikt!.

Produkten är endast avsedd för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Utbildning om de lagar och regler som gäller vid arbete med allergiframkallande produkter krävs (Arbetsmiljöverket AFS 2014:43) för hantering med produkten krävs. Tekniskt produktblad och säkerhetsdatablad ska läsas före användning.

 

Tekniskt datablad
Technical Data Sheet
Säkerhetsblad
Safety data sheet
Härdare
Hardener

Kommentarer är stängda