Isoguard Aluminium

Isoguard Aluminium

Isoguard Aluminium är en specialpigmenterad linoljealkyd­baserad täckfärg lämplig för av plåt och metall. Gamla färgskikt och rostiga ytor grundmålas med Isotrol Grund, vilket ger långa underhållsintervall utan både sandblästring och slipning. Isoguard Pansar förlänger underhållsintervallet och sänker underhållskostnaderna både på kort och lång sikt!
Aluminiumpigment reflekterar effektivt solens UV-strålning så att inte färgskiktet bryts ner. Historiskt har denna specialpigmentering använts sedan 1930-talet.

Kommentarer är stängda