Isoguard Pansar

Isoguard Pansar

Isoguard Pansar är en linoljealkydbaserad färg lämplig för grundmålning av plåt och metall, som mellanskiktsfärg och som täckfärg. Vid underhåll grundmålas gamla färgskikt och rostiga ytor med Isotrol Grund. Långa underhållsintervall uppnås med förenklad förbehandling utan både sandblästring och slipning, se exempel på färgsystem här. Isoguard Pansar finns i tre kulörer, röd, grå och svart. Kan övermålas med Isotrol Finish, Isoguard Aluminium eller Lasol Linolja.

Kommentarer är stängda