Isomastic

Isomastic

Isomastic är en aluminiumfärgad två-komponents epoxi lämplig för underhåll i aggressiva och tuffa miljöer. Gamla färgskikt och rostiga ytor grundmålas med Isotrol Grund, vilket ger långa underhållsintervall utan både sandblästring och slipning. Förenklad förbehandling sänker underhållskostnaderna både på kort och lång sikt!.
Lämplig väderbeständig täckfärg är Temadur 50. Isomastic ingår tillsammans med Isotrol Grund och Temadur 50 i Isotrol Hyrbridsystem, se exempel på färgsystem i Målningsanvisningar.

Kommentarer är stängda