Exempel på underhållsmålning med Isotrol Alkydsystem för broar, Viskan, Sverige

System: Produkt: Skikt-
tjocklek:
Grundfärg: Isotrol Klarlack Grund 20 µm
Mellanskikt: Isoguard Pansar 90 µm
Täckfärg: Isotrol Finish 50 µm

Isotrol Alkydsystem är det enda systemet för rostskyddsmålning av broar som är godkänt av Trafikverket för underhåll utan blästring. Att vattenblästra istället för sandblästra ger en mängd fördelar, och spar kostsam uppsamling av färgrester och blästermaterial. Att vattenblästra underlättar underhåll vid avlägsna platser, samt minimerar spridning av färgrester och blästermatieral i miljön.Bron över Viskan är ett testobjekt för att utvärdera olika färgsystem för ommålning av objekt som omfattas av så kallad kulturmiljövård. Objekten anses då ha ett historiskt värde utöver eventuella bruksvärden. Efter 10 års besiktning var systemet intakt med mindre rostrinningar i spalter. För att läsa rapporten som utvärderar objektet läs mer här…

Ytorna grundmålades med Isotrol Klarlack Grund för att mätta ytan och fylla ut porer, sprickor och andra håligheter. Sedan lades ett mellanskikt med Isoguard Pansar. Slutstrykning är gjord med Isotrol Finish vilken kan brytas till valfri kulör.

För broar med många fackverk och nitar lämpar sig ofta Isotrol Alkydsystem bättre än epoxisystem. För att se en jämförelse med utvärdering läs här…

Kommentarer är stängda