Isotrol Hybridsystem för broar, Karls Grav, Värnamo

System: Produkt: Skikt-
tjocklek:
Grundfärg: Isotrol Klarlack Grund 20 µm
Mellanskikt: Isomastic 110 µm
Mellanskikt: Isomastic 110 µm
Täckfärg: Temadur 50 40 µm
Bron vid Karls Grav är en svängbro över kanalen i Värnersborg mellan vänerviken och Göta kanal.
Ytorna grundmålades med Isotrol Klarlack Grund för att mätta ytan och fylla ut porer, sprickor och andra håligheter. Sedan lades ett mellanskikt med Isomastic 2-komp epoximastic. Slutstrykning är gjord med Temadur 50.

För broar med många fackverk och nitar lämpar sig ofta Isotrol Alkydsystem bättre. För att se en jämförelse med utvärdering läs här…

Bodenbron ommålad med Isotrol alkydsystem.

Kommentarer är stängda