Isotrol Hybridsystem för fartyg, lastskepp Hamen i Norge

System för skrovet: Produkt: Skikt-
tjocklek:
Grundfärg: Isotrol Klarlack Grund 12-15 µm
Mellanskikt: Isomastic 100 µm
Mellanskikt: Isomastic 100 µm
Täckfärg vid vattenlinje: Antifoulingfärg 60 µm
Hamen är ett gammalt lastfartyg byggt 1950 som tagits ur brukstrafik 1985. Som en del av Norges rederihistoria har intresse för att bevara skeppet rests av intresseförering för skepept. När ommålning skulle ske valdes Isotrol Hybridsystem. Skeppet togs in i docka och vattenblästrades där eftersom sandblästring inte kunde utföras. Vattenblästringen både avlägsnar dåligt vidhäftande färg, samt tvättar ytan.

Ytorna grundmålades med Isotrol Klarlack Grund för att mätta ytan och fylla ut porer, sprickor och andra håligheter. Sedan lades ett mellanskikt med Isomastic vilket är en 2-komp epoximastic. Slutstrykning skedde på skrovet med båtfärg innehållande anti-fouling.

Invändigt för skeppet och på däck användes Isotrol Alkydsystem.

Kommentarer är stängda