Isotrol hybridsystem – Göteborgs Spårvagnar

Använt system: Produkt: Skikttjocklek:
Sidoplåtar och ramverk:
Grundfärg: Isotrol Klarlack Grund 20 µm
Täckfärg: Isomastic 200 µm
Underreden:
Grundfärg: Isotrol Klarlack Grund 20 µm
Täckfärg: Isomastic 240 µm
Aluminiumytor:
Grundfärg: Temakeep 20 µm
Täckfärg: Isomastic 180 µm<
SL underreden t_bana_800

Göteborgs Spårvagnar köpte mellan 2006-2012 in 65 st spårvagnarna från Italien. Dessa hade inte anpassats fullt för svenskt vinterklimat med vägsalter, snö och is. Därmed var rostangreppen större än man förväntat sig och underhåll behövdes utföras redan 2016 då vissa vagnar tagits ur trafik.

Isotrol Hybridsystem valdes eftersom man inte kunde sandblästra alla ytor till den grad som konkurrerande färgsystem krävde. Och man ville åtgärda ett antal av de 65 vagnarna omedelbart.

Färgsystemet var tvunget att fungera på tidigare målade ytor, rostiga partier, aluminiumytor och stålytor. Därför kom en specialgrundfärg vid namn Temakeep att användas för att skapa bästa möjliga vidhäftning till aluminiumytorna. Och vid rostiga och målade ytor användes Isotrol Klarlack Grund för att mätta ytan och fylla ut porer, sprickor och andra håligheter.

Kommentarer är stängda