Isotrol rostskydd och takfärg för kulturhistoriska objekt

Isotrol accepteras av de flesta antikvarier som en ersättning för rena linoljefärger, och har rekommenderats som ersättare för blymönja av Korrosionsinsitutet och FMV vid ommålning av konstruktioner där blymönja tidigare använts.

I flera 100 år har vi framgångsrikt använt blymönja och linoljefärg som rostskydd för järn och plåt. Detta har fungerat alldeles utmärkt beroende på att man applicerade ett nytt lager linoljefärg var 4-5 år för att ersätta det lager linoljefärg som eroderat bort av solens UV-ljus. Idag finns normalt inte pengar för att måla nya skikt var 4-5 år då kostnader för underhåll har rusat i höjden beroende på löner, ställningskostnader och miljökrav. Därför rostar många viktiga kulturhistoriska objekt som målats med linoljefärg idag bort. Och därför krävs det system som håller längre.

Korrosionsinstitutet har i en rapport 2002:4 jämfört ett antal produkter inklusive oljeblymönja där det visat sig att Isotrol Klarlack Grund hade 4 gånger bättre inträngningsförmåga än någon annan jämförbar produkt.

Tillsammans med våra produkter Isoguard Pansar, järnglimmerpigmenterad linoljealkyd och Isotrol Taktäck får man ett långvarigt skydd. Erfarenheten visar att beroende på miljö och geografiskt område kan man räkna med en livslängd på mellan 10-25 år med våra rostskyddsystem och takmålningsystem.

Ett stort antal oberoende institutioner, som exempelvis Korrosionsinstitutet (Swerea Kimab) och Statens Provningsanstalt har tester som visar mycket goda resultat på rostiga ytor. Exempel är Riksantikvarieämbetets rapport ”Jämförelse av tillgängliga rostskyddssystem för kultur miljövård” där man kunde konstatera att rostiga ytor som målats med Isotrol Alkydsystem var intakta efter 15 år. Testobjekten var två gamla rostiga järnvägsbroar i Varberg och Ätran. Dessa typer av objekt är svåra då andra färgsystem snabbt får rostgenomslag på nitar och spalter.

Isotrol oljealkydsystem används i stor omfattning för kulturhistoriska objekt och ger betydligt längre livslängder i utemiljöer på järn och plåt än linoljefärg. Ett bevis på detta kan ses i att Isotrolsystemen används inom tungt rostskydd där man har mycket höga krav på hållbarhet. Exempel är broar för Trafikverket, fyrar för Sjöfartsverket, Svenska kraftverkets elstolpar och vid tunnlar i mark för Telia och Fortum.

Isotrol Klarlack Grund är intressant för vård av kulturhistoriska objekt av flera skäl

  • Förbehandlingsmetoderna är skonsamma vilket bevarar underliggande material i så hög grad som möjligt.
  • Isotrol färgsystem kan målas över äldre färg, och har till och med visat sig öka vidhäftningen hos gammal blymönja.
  • På gjutjärn, som är poröst, gör de penetrerande egenskaperna att Isotrol fungerar ypperligt där andra färger har svårt att få bra vidhäftning.
  • På museer har den använts som ett lagerskydd för järnföremål i inomhusmiljöer då den ger en klar blank yta.

Introteknik tillhandahåller även klassisk blymönja (86% torrhalt) för objekt som kräver särskild hänsyn. Om blymönja används skall alltid en barriärverkande mellanstrykningsfärg, Isoguard Pansar, för att minimera risken att bly sprids ut i miljön. Deta sker snabbt när täckfärgen blir spröd eller när täckfärgen nötts ner.

Svenska Industriminnesföreningen kan man läsa mer om de kulturhistoriska objekt vi har hjälpt bevara. Som Stripa Gruva, Kalklinbanan i Närke och radiomasterna vid Grimetons Radiostation vilken även är listad som ett av UNESCO’s världsarv. Andra svenska världsarv där Isotrol har använts är Engelsbergs bruk och Örlogsstaden Karlskrona.

Andra kulturhistoriskt intressanta objekt där Isotrol Alkydsystem använts för rostskydd, eller takmålning, är Blå Porten vid Djurgården, Bockkranen och dammluckor vid Olidan kraftstation fr. 1910, Brådtom dragbro, vilken är Sveriges äldsta av sitt slag, Drottning Christinas schakt m.fl vid Sala silvergruva, Drottningholms slott, Holms Säteri, Hovstallet, Riksantikvarieämbetets gjutjärnskarmar och Strömsholms slott. Listan kan fortsättas mycket längre än så, och inkluderar många kyrkor, slott och ämbetsbyggnader som utgör kulturhistoriska objekt i Sverige.

Vi har även kommit att leverera färg till många vackra fyrar längs med våra kuster. Som bevaras av Svenska fyrsällskapet.

Kommentarer är stängda