Isotrol rostskydd och takfärg för kulturhistoriska objekt

Isotrol accepteras av de flesta antikvarier som en ersättning för rena linoljefärger, och har rekommenderats som ersättare för blymönja av Korrosionsinsitutet och FMV vid ommålning av konstruktioner där blymönja tidigare använts.


I flera 100 år har vi framgångsrikt använt blymönja och linoljefärg som rostskydd för järn och plåt. Detta har fungerat alldeles utmärkt beroende på att man applicerade ett nytt lager linoljefärg var 4-5 år för att ersätta det lager linoljefärg som eroderat bort av solens UV-ljus.

Idag finns normalt inte pengar för att måla nya skikt var 4-5 år då kostnader för underhåll har rusat i höjden beroende på löner, ställningskostnader och miljökrav. Därför rostar många viktiga kulturhistoriska objekt som målats med linoljefärg idag bort. Och därför krävs det system som håller längre.

Korrosionsinstitutet har i en rapport 2002:4 jämfört ett antal produkter inklusive oljeblymönja där det visat sig att Isotrol Klarlack Grund hade 4 gånger bättre inträngningsförmåga än någon annan jämförbar produkt.

Tillsammans med Isoguard Pansar, järnglimmerpigmenterad linoljealkyd eller Isotrol Taktäck, linoljealkyd, får man ett långvarigt skydd. Erfarenheten visar att beroende på miljö och geografiskt område kan man räkna med en livslängd på mellan 10-25 år med våra rostskyddsystem och takmålningsystem.

Våra produkter har testats av ett stort antal oberoende institutioner, som exempelvis Korrosionsinstitutet (Swerea Kimab) och Statens Provningsanstalt, med mycket goda resultat. Ett exempel är Riksantikvarieämbetets rapport ”Jämförelse av tillgängliga rostskyddssystem för kultur miljövård” där man kunde se att rostiga ytor som målats med Isotrol Alkydsystem var intakta efter 10 år. Testobjekten var 2 järnvägsbroar i Varberg och Ätran vilka är svåra objekt då det på broar finns spalter som lätt får rostbildning.

Isotrol oljealkydsystem används i stor omfattning för kulturhistoriska objekt och ger betydligt längre livslängder i utemiljöer på järn och plåt än linoljefärg. Ett bevis på detta kan ses i att Isotrolsystemen används inom tungt rostskydd där man har mycket höga krav på hållbarhet. Tex broar för Trafikverket, Svenska kraftverkets elstolpar och vid tunnlar i mark för Telia och Fortum.

Isotrol Klarlack Grund är intressant för vård av kulturhistoriska objekt av flera skäl

 • Dels är förbehandlingsmetoderna skonsamma vilka bevarar underliggande material i så hög grad som möjligt.
 • Den kan den målas över äldre färg, och har till och med visat sig öka vidhäftningen hos gammal blymönja.
 • På gjutjärn, som är poröst, gör de penetrerande egenskaperna att den fungerar ypperligt där andra färger har svårt att få bra vidhäftning.
 • På museer har den använts som ett lagerskydd för järnföremål i inomhusmiljöer då den ger en klar blank yta.

 • Introteknik tillhandahåller även klassisk blymönja (86% torrhalt) och blymönjespackel för objekt som kräver särskild hänsyn. Om blymönja används skall den kapslas in av en barriärverkande mellanstrykningsfärg, Isoguard Pansar, för att minimera risken att den sprids i miljön, och för att inte exponera blymönjan om täckfärgen nötts ner.

  Svenska Industriminnesföreningen kan man läsa mer om kulturhistoriska objekt. Och av de industriminnen som de uppmärksammar har vi varit med och bevarat många av objekten. Som Stripa Gruva, Kalklinbanan och Grimetons Radiostation vilken även är listad som ett av UNESCO’s världsarv. Andra svenska världsarv där Isotrol har använts är Engelsbergs bruk och Örlogsstaden Karlskrona.

  Andra kulturhistoriskt intressanta objekt där Isotrol Alkydsystem för rostskydd, eller takmålning, har använts är Blå Porten vid Djurgården, Bockkranen och dammluckor vid Olidan kraftstation fr. 1910, Brådtom dragbro, vilken är Sveriges äldsta av sitt slag, Drottning Christinas schakt m.fl vid Sala silvergruva, Drottningholms slott, Holms Säteri, Hovstallet, Riksantikvarieämbetets gjutjärnskarmar och Strömsholms slott. Listan kan fortsättas mycket längre än så, och inkluderar många av de kyrkor, slott, ämbetsbyggnader som utgör kulturhistoriska objekt i Sverige.

  Vi har även kommit att leverera färg till många vackra fyrar längs med våra kuster. Som bevaras av Svenska fyrsällskapet.

  Kommentarer är stängda