Systemexempel vid underhållsmålning av kraftledningsstolpar i Ljusdal med Isotrol Alkydsystem

System: Produkt: Skikt-
tjocklek:
Underliggande/gamla färgskikt: Olje/oljealkyd 50 µm
Grundfärg: Isotrol Klarlack Grund 20 µm
Mellanskikt: Isoguard Pansar 50 µm
Täckfärg: Isoguard Aluminium 40 µm

Kraftledningsstolpar är objekt där Isoguard Aluminium lämpar sig ypperligt. Estetiskt kan den aluminiumgråa kulören smälta in bra, och liknar stålkulören. Och genom sina reflekterande egenskaper från aluminiumpigmentering ger den ett extra skydd mot UV-strålning som annars bryter ner alkydfärger.

I exemplet har kolsyreisblästring använts vilket är en extra varsam metod för att skydda underliggande färgskikt eller stålytor under de färgskikt man avlägsnar. Exemplet förutsätter underliggande färgskikt med god vidhäftning till 50 µm skikttjocklek. Ytorna grundmålades med Isotrol Klarlack Grund. Sedan lades ett mellanskikt med Isoguard Pansar. Slutstrykning är gjord med Isoguard Aluminium.

För att läsa en målningsbeskrivning för underhållsmålning av kraftledningsstolpar i Ljusdal läs mer här…

Systemet kan även användas med slutstrykning med Isoguard Pansar eller Isotrol Finish. Vilken täckfärg som lämpar sig bäst för slutstrykning avgörs mycket av krav på kulör samt omgivande miljö.

Kommentarer är stängda