Lasol Utvändig Linoljefärg

Lasol Utvändig LinoljaUtvändig Linoljefärg är klassisk linoljefärg för målning på plåt och trä. Tillverkad av anrika Engwall & Claesson som är en av våra äldsta samarbetspartners. Innehåller bara naturliga pigment. Bör enbart användas till vissa kulturhistoriska objekt med särskilt högt ställda antikvariska krav.

Rostiga ytor och tidigare målning grundmålas med Isotrol Grund och/eller Isoguard Pansar. Ett mellanskikt med Isoguard Pansar förlänger underhållsintervallen och minskar det framtida behovet av underhåll. Samt säkerställer att inte stål- eller järnytan blottläggs om linoljetäckfärgen nötts ner.

Kommentarer är stängda