MasterSeal M689

MasterSeal M689 såldes tidigare under produktnamnet RELEST® Protect 352 PUR-Guard. Det är en snabbhärdande lösningsmedelsfri 2-komponents polyuretan. Och kan appliceras extremt och tjocka skikt, upp till 10 mm om det behövs. MasterSeal M689 ger en mycket slagtålig och nötningstålig yta, är elastisk och kan ersätta gummibeläggningar. Används inom tung industri för ytor som både är utsatta för korrosion och för mekaniskt slitage, exempelvis järnvägsvagnar och flotationstankar inom gruvindustri. Torkar på 30 min och kan belastas redan efter 4 timmar.

Den snabba härdningen gör reparation möjlig även vid korta produktionsstopp för underhåll. Med rätt underhåll behövs inte sandblästring vilket på sikt sänker underhållskostnaderna.

I kombination med Isotrol Klarlack Grund och MasterSeal Primer GreyGreen utgör den Isotrol MasterSeal System

Produkten är endast avsedd för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Utbildning om de lagar och regler som gäller vid arbete med allergiframkallande produkter krävs (Arbetsmiljöverket AFS 2014:43) för hantering med produkten krävs. Tekniskt produktblad och säkerhetsdatablad ska läsas före användning.

Kommentarer är stängda