Olika färgtyper

En mängd olika färger har använts vid målning av tak och fasader. Vilka färgtyper som varit populära har varierat under olika tidsperioder. Därför kan det ofta samtidigt finnas många olika färgtyper på äldre byggnader.

Olika färgtyper reagerar med varandra när de skall målas ovanpå gammal färg. Applicerar man fel typ av färg riskerar man att färgen inte fäster på underlaget och att det börjar flagna. Detta leder oftast till att färg måste tas bort och ytan målas om igen. När man skall måla om sin takplåt är det därför mycket viktigt att veta vilken typ av färg som tidigare har använts.

Avgör först om det är fabriksbelagd plåt (plåten levereras med färgbeläggning) eller platsmålad plåt (målning har skett på plats efter att plåten lagts på taket/fasaden).

Metoder för att avgöra färgtyp på plåt:

  • Fråga fastighetsägaren eller den entreprenör som senast målade ytan. Kanske finns färgburkar sparade.
  • Tänd eld på en färgflaga för att se hur den brinner och luktar eller med en låga värma en färgflaga i ett provrör. Bedömningen försvåras om färgflagan består av flera olika färgtyper.
  • Gnugga en rengjord färgyta med en bomullstopp eller bomullstrasa med olika lösningsmedel. (En tygbit med lösningsmedel kan även fästas mot färgytan för att låta lösningsmedlet verka.)
  • Inspektera färgens glans, kulör, kritning, och jämför solbelyst yta med en yta i skugga.
  • Mät färgskiktets tjocklek (elektronisk filmtjockleksmätare mäter totala tjockleken på förzinkning och färgskikt).

Lista på färgtyper och dess egenskaper:

Färgtyp: Egenskaper för åldrad färg: Tecken för identifikation:
Oljefärg, tex linoljefärg Kritar, låg kulörbeständighet. Blir med åren spröd och tunnare, kan krackelera och få små sprickor. Brinner dåligt eller inte alls vid antändning.
Alkydfärg med oljebindemedel Bättre kulörbeständighet än ren oljefärg. Blir med åren spröd och kritar, kan spricka och flaga. Mycket svårt att skilja från ren oljefärg. Brinner dåligt. Löses inte av lacknafta och sprit. Löses snabbt av 10% soda och aceton.
Akryl/akrylat vattenburen God kulörbeständighet. Elastisk men blir med tiden spröd, spricker och flagnar. Färgkanter kan krulla upp sig. Brinner och luktar plast. Löses av sprit, 25% ammoniak. Gnuggas en tops med 25-% ammoniak så får man en hal yta kvar.
Styrenakrylat Dålig kulörbeständighet genom kritning. Blir vanligtvis med tiden spröd och flagnar. Färgkanter kan krulla upp sig. Färgflagna smälter och droppar när den brinner. Löses inte av lacknafta och sprit. Aceton löser färgen snabbt och fullständigt.
Polyuretan Stark och seg yta när den härdat. Kulörbeständig. Ej löslig i xylén och aceton. Men mjuknar av aceton.
Tjärprodukter som bitumen Svart tjock beläggning applicerad för att förhindra läckage. Asfaltbaserad. Löses fullständigt av lacknafta och xylén. Färgflaga smälter och droppar när den brinner.

Kommentarer är stängda