Olika färgtyper

En mängd olika färger har använts vid målning av tak och fasader. Vilka färgtyper som varit populära har varierat under olika tidsperioder. Därför kan det ofta samtidigt finnas många olika färgtyper på äldre byggnader. Olika färgtyper reagerar med varandra när de skall målas ovanpå gammal färg. Applicerar man fel typ…

Fortsätt läs…

Fabriksbelagd plåt

Numera finns det mycket takplåt som lackerats i fabrik av plåtleverantören. Den fabriksbelagda plåten har många olika namn; fabriksmålad, fabrikslackerad, förprimad plåt, kulturplåt, plastisol eller bara “byggplåt”. I Sverige har fabriksbelagd plåt tillverkats av SSAB Tunnplåt, Plannja, Ahlsell, Gränges och Gavleverken. Känna igen fabriksbelagd plåt Denna typ av lackerad yta…

Fortsätt läs…

Isotrol rostskydd och takfärg för kulturhistoriska objekt

Isotrol accepteras av de flesta antikvarier som en ersättning för rena linoljefärger, och har rekommenderats som ersättare för blymönja av Korrosionsinsitutet och FMV vid ommålning av konstruktioner där blymönja tidigare använts. I flera 100 år har vi framgångsrikt använt blymönja och linoljefärg som rostskydd för järn och plåt. Detta har…

Fortsätt läs…

Exempel på restaurering av fyrar med Isotrol Alkydsystem och blymönja

System: Produkt: Skikt- tjocklek: Grundfärg: Isotrol Klarlack Grund 12-15 µm Extra grund: Isotrol Klarlack Grund 12-15 µm Mellanskikt: Klassisk blymönja 40 µm Förstärknings-skikt: Klassisk blymönja 40 µm Täckfärg: Isoguard Pansar 50 µm Täckfärg: Isoguard Pansar 50 µm Landsort fyr var hårt angripet av rost när den skulle ommålas. De värden…

Fortsätt läs…