Referensmaterial

Våra produkter har prövats i mer än 40 år. Det har skett genom praktiska prover på objekt ute i naturlig miljö, genom labbtester och i kontrollerade fälttester. De har utförts av flertalet oberoende institutioner, och i jämförelse av våra produkter med likvärdiga produkter samt givetivis av oss själva genom vårt utvecklingsarbete med nya produkter.
Här finner du utförda tester, kundutlåtanden, artiklar och rapporter om våra produkter.

Kommentarer är stängda