Tester

Vårt längst löpande praktiska fälttest är 25 år. Som färgtillverkare testar vi kontinuerligt våra produkter. Men labbtester fångar sällan verkligheten, därför är det viktigt att ha praktiska tester på faktiska objekt. Nedan kan ni ta del av de tester som utförts. Samt en översikt över syfte och över hur lång tid de löpt. Genomgående har det visats att Isotrol grundfärg uppvisar ypperliga resultat på rostiga ytor.

Testansvarig Påbörjad Tid Kommentar
Testansvarig Påbörjad Tid Kommentar
FMV, Försvarets Materialverk 1991 14 år Målning av rostade testpaneler (ISO 8501-1 Rost grad C/ St 2). Exponeringstest utomhus vid C4 marin teststation. Vidhätningstest, och rostgrad  (SS185111/EN-ISO 4628-2), blåsbildning (SS 184193/EN-ISO 4628-3).
1991 10 år Ommålning av stålbro.
NESTE Oy, The Finnish national oil company 1981 2 år Utomhusprovning Nådendal i jämförelse med högvärdiga färgsystem
SP, Statens provningsanstallt 1982 1200 h Salt spray test. SS 184190 / ISO 9227 / ASTM B117
Målade rostiga test paneler (ISO 8501-1 Rost grad C/ St 2).
1983 Vidhäftningstest. SS 184171 / EN-ISO 4624 /ASTM D 4541
2002 1700 h Jämförelse av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård; EN ISO 12944 Accelererade tester (ISO 9227/ /ASTM B117, ISO 11997-2/VDA 611). Resultat Blåsbildning ISO 4628-3. (SP Rapport 2002:07 och 2002:14.)
2004 1 år Jämförelse av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård – Resultat av konditionsbesiktningar av referensobjekt ett år efter ommålning. (SP-Arbetsrapport 2004:26)
2006 2 år Jämförelse av tillgängliga rost-skyddssystem för kulturmiljövård – Resultat av fältstationsprovningar samt jämförelse med resultat från accelererad provning. (SP Rapport 2006:05)
2007 3 år Jämförelse av tillgängliga rost-skyddssystem för kulturmiljövård – Resultat av besiktningar av referensobjekt tre år efter ommålning. (SP-Arbetsrapport 2007:01)
2013 10 år Jämförelse av rostskyddande färgsystem: Två ommålade stålbroar efter 10 år. (SP Report 2013-38-sw)
Swerea KIMAB, Kemikalieinspektionen 1984 80 d Målade rostiga test paneler (ISO 8501-1 Rost grad C/ St 2). Exponering utomhus vid C4 marin test station.
1993 4300 h ISO 11474. Accelererade utomhustester med saltspray (SCAB). Korrosion av metaller och legeringar – test i artificiell atmosfär.
2002 13 år Övermålning av blymönjemålade objekt. Alternativa strategier för rostskyddsunderhåll. (Rapport 2002:4)
2006 Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje (730877-38)
2010 20 år Optimerat underhåll av stålbroar (2010-230) Status för ommålade stålbroar i Sverige. Ny underhållsstrategi föreslagen.
2014 25 år Ommålning av gamla blymönjemålade objekt (2014-129) Rekommendationer för övermålning av gamla blymönjemålade objekt.
Vattenfall AB 1990 7 år Långtidsprovning av rostskyddsfärg i C3 atmosfär utomhus Bohus-Malmön (ISSN 1100-5130)