Systemexempel vid underhållsmålning av bockkran vid Olidan kraftstation med Isotrol Alkydsystem

System: Produkt: Skikt-
tjocklek:
Grundfärg: Isotrol Klarlack Grund 30 µm
Mellanskikt: Oljeblymönja 60 µm
Täckfärg: Isoguard Pansar 160 µm

Bockkranen vid Olidan är ett av de många kulturhistoriska objekt som tidigare målats med oljeblymönja och är belägen i känslig miljö. Här invid vattendrag och skog. Vid objekt likt dessa är det av stor vikt att samla in gamla färgrester eller i övermåla dem för att kapsla in gammal blymönja så den inte får spridning i miljön.

Eftersom objeketet har kulturhistoriskt värde kom objektet även att underhållsmålad med nya skikt blymönja vilken även den tillhandahölls av Introteknik.

Man använde vattenblästring och stålborstning för att bevara gammal färg med god vidhäftning vid förbehandling och för att minska blästerspill och spridning av färgrester. Ytorna grundmålades med Isotrol Klarlack Grund tills de mättats ordentligt. Sedan lades ett mellanskikt med klassisk blymönja (>min 80% torrhalt) för att sedan täckas med tre skikt Isoguard Pansar. Ursprungligen var Isotrol Finish angivet som täckfärg, men på grund av den lägre glansen och mer antikvarisk estetik hos Isoguard Pansar kom den att användas som slutstrykning.

För att läsa en målningsbeskrivning för underhållsmålning av bockkranen vid Olidan mer här…

Punktvis förstärkning av målninssystemet med oljeblymönja

Kommentarer är stängda