Blymönjespackel

Klassisk Blymönjespackel är linoljebaserat. Används för att släta ut ojämnheter och fylla ut spalter. Används endast på vissa kulturhistoriska objekt med särskilt högt ställda antikvariska krav. Produkten är endast avsedd för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på…

Fortsätt läs…