MasterSeal Primer GreyGreen

MasterSeal Primer GreyGreen såldes tidigare under produktnamn RELEST® Marine 377 2K-EP-Primer ZM. Den är en mycket korrosionsresistent 2-komponents epoxi grundfärg. Vid underhåll grundmålas gamla färgskikt och rostiga ytor med Isotrol Grund. De unika penetrationsegenskaperna hos Isotrol Grund och korrosionsresistensen hos MasterSeal Primer GreyGreen ger långa underhållsintervall även förenklad förbehandling och…

Fortsätt läs…

Temadur 50

Temadur 50 är ersatt av Isodur en uppdatera produkt. Temadur 50 är en beständig tvåkomponents täckfärg. Härdningen med uretan ger god beständighet mot kemikalier och god kulörbeständighet. Bryts till NCS och RAL kulörer. För aggressiva och tuffamiljöer grundmålas rostiga ytor med Isotrol Grund och Isomastic vilket ger långa underhållsintervall utan både…

Fortsätt läs…

Blymönja – Klassisk Linoljebaserad

Klassisk oljeblymönja är linoljebaserad grundfärg och innehåller den pigmenthalt som tidigare användes. Används som grundfärg på vissa kulturhistoriska objekt med särskilt högt ställda antikvariska krav. Klassisk oljeblymönja kan kombineras med penetrerande Isotrol Grund för att för att försegla porer i underlaget, penetrera genom rost och gamla färgskikt samt tränga in…

Fortsätt läs…

Blymönjespackel

Klassisk Blymönjespackel är linoljebaserat. Används för att släta ut ojämnheter och fylla ut spalter. Används endast på vissa kulturhistoriska objekt med särskilt högt ställda antikvariska krav. Produkten är endast avsedd för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på…

Fortsätt läs…