Relest Marine 377 ZM

Den är en mycket korrosionsresistent 2-komponents epoxi grundfärg. Vid underhåll grundmålas gamla färgskikt och rostiga ytor med Isotrol Grund. De unika penetrationsegenskaperna hos Isotrol Grund och korrosionsresistensen hos MasterSeal Primer GreyGreen ger långa underhållsintervall även förenklad förbehandling och vid mycket hög korrosivitet. MasterSeal Primer GreyGreen innehåller korrosionsskyddande zink och har…

Fortsätt läs…