Takfärger

Kyrka med täckning_800

Introteknik har marknadens bredaste utbud av takfärger. Varje år så levererar vi färg till 150 000-200 000 m² tak runt om i Sverige. Och genom vår kunskap garanteras du att få rätt färgtyp oavsett vilket färgsystem som passar era förutsättningar bäst. Allt för att skapa en god ekonomi och maximal hållbarhet.

Generellt gäller för färgsystem att ju tjockare färgbeläggningen är desto längre håller systemet. Därför är livslängden på målningssystemet ofta en fråga om hur många skikt man tar sig tid att måla. Och därför är det viktigt att ställa sig frågan om man är beredd att underhålla taket ofta, genom att bättra på med ett extra skikt, eller om man hellre lägger lite mer tid och tar en högre materialkostnad och målar fler skikt för att få längre underhållsintervaller. Oavsett så är vår rekommendation att man kontinuerligt påför ett nytt skikt innan det gamla skiktet har nötts ner eller flagnar. Då spar man ofta dyra förbehandlingskostnader och får en bättre ekonomi i längden. Tvätta taket regelbundet med något års mellanrum och passa på att inspektera taket och ni spar pengar i längden.

För att välja rätt färgtyp och vilken förbehandling som krävs för taket så behövs kunskap vilket underlag som skall målas.

 

 • Finns färg eller andra beläggningar på plåten som ska målas?
  Lista över färgtyper och hur man kan avgöra vilken färgtyp som redan finns på plåten.
 • Är plåtmaterialet en förzinkad stålplåt (vanligast), aluzinkbelagd stålplåt, rostfri plåt, aluminium, kopparplåt eller mycket gammal järnplåt (svartplåt)?
  Lista över plåttyper och om de kan målas, samt vilken färgtyp som är lämplig.
 • Har den gamla färgen god vidhäftning, sitter den fast på ytan eller har den börjat flagna? Ofta måste delar eller all gammal färg tas bort före ommålning genom förbehandling!
  Testmetod och standard för bestämning av vidhäftning.
 • Har det uppstått rostangrepp? -tänk på att det kan finnas rostfläckar och tom rosthål under gamla färgskikt!
  Rostklasser och förbehandlingsmetoder.
 • Vilken typ av miljö finns taket i? Är det nära havet utefter västkusten eller utsätts det för fågelspillning eller mycket nedfall av löv och barr?
  Regionskarta och förklaring av miljöklasser för korrosivitet.

Vid ommålning är det viktigt att färger som använts tidigare och de färger man använder för ommålning harmonierar med varandra. Följ därför ovanstående checklista noggrant för bästa resultat. Plåttyper som är av aluminium, aluzink, koppar eller liknande kan behöva mekanisk behandling innan målning. Läs produktblad noggrant för mer information kring förbehandling av plåt för respektive produkt.

Kommentarer är stängda