Ommålning av fabriksbelagd plåt

Fabriksbelagd stålplåt är numera ett mycket vanligt material på våra fastigheter. Exempel är plåttak, avvattningssystem (stup- och hängrännor), olika typer av profilerad plåt och kassetter. Fabriksbelagd stålplåt är numera uteslutande både fabriksmålad och varmförzinkad och finns under en mängd handelsnamn; fabriksmålad plåt, bandlackerad plåt, förprimad plåt, kulturplåt, plastisol eller bara ”byggplåt”.

Fabriksbelagd stålplåt i gott skick kräver ingen grundfärg. Men har skador uppstått kan det krävas. Exempelvis om underliggande zinkskikt blottats eller om rostangrepp uppstått.
Rostskador grundmålas med Isotrol Klarlack Grund. Varpå överflödig färg torkas bort efter att rostytan mättats.
Zinkskikt som blottas grundmålas med Isobett eller Temakeep om den skall övermålas med oljealkyd eller Rostex Super Akva om vattenburen täckfärg skall användas. Temaclad SC 50 (2-komp polyuretan rekommenderas bara för yrkesmålare!) är alkaliesäker, ingen grundfärg för exponerad zink behövs.

Olika färgtyper:

Förprimad plåt/polyester grundfärg

Denna fabriksbelagda plåt skiljer sig från övriga då den enbart är belagd med en grundfärg och är anpassad för övermålning oavsett färgtyp. Den senaste varianten av fabriksbelagd plåt som släppts på marknaden.

Polyester

Fabrikslackerad plåt med polyesterfärger kan övermålas med flera färgtyper med gott resultat. Våra rekommendationer är Isotrol Taktäck för oljealkyd. För vattenburen färg Pansaari akva eller Fonteroof HB.

Akrylat/polyuretan

Vid denna typ av färgbeläggning bör en akrylattäckfärg användas. Vattenburen Fonteroof HB eller Pansaari akva eller polyuretan Temaclad SC 50.

Plastisol

Speciell hänsyn måste tas till fabriksbelagd stålplåt med plastisolbeläggning (tillverkad från c:a 1990 till år 2000). Plastisol innehåller mjukgörande ämnen som vandrar upp i färgskikt. Och kräver därför speciella grundfärger med mjukgörarstopper, Temakeep , varefter flera olika täckfärger kan användas. Alternativt kan den övermålas med Temaclad SC 50 som fungerar som grund och täckfärg för övermålning av Plastisol.

Styrenakrylatfärg är en mycket olämplig färgtyp för att övermåla plastisolbeläggningar. Tyvärr har detta skett i stor omfattning och pågår fortfarande. Fastighetsägare och förvaltare behöver vara uppmärksamma så att inte entreprenörer gör detta fel.

PVF2

Fabriksbelagd stålplåt med beläggningen PVF2 (PVDF) har extremt god beständighet och behåller sin glans och kulör. Denna beläggning kräver en särskild vidhäftningsgrundfärg, Temakeep varefter flera olika täckfärger kan användas.

Observera att fabriksbelagd stålplåt kan vara övermålad på plats med nyare färgskikt. Vid övermålning av fabriksbelagd plåt som redan har övermålats måste man välja färger som är lämpliga att kombinera med de gamla färgskikten. Om man är osäker rekommenderas ett extra skikt särskild vidhäftningsgrundfärg Isobett. Är du osäker på vilken färgtyp du har? Läs mer om hur du kan avgöra färgtypen.

Reperation av plåt innan målning

Behöver taket täckas om eller kompletteras med plåt rekommenderar vi Förprimad plåt (kallad Legacy, Kulturplåt eller Heritage). Detta gäller särskilt för kulturhistoriska byggnader.
Vi rekommenderar då platsmålning med Isotrol Taktäck i samband med att plåten läggs. Kulturplåt som övermålas med Isotrol Taktäck har uppvisat intakta färgskikt efter mer än 15 år (målad år 2000 och besiktigad 2016).

Omålad varmförzinkad plåt ska inte användas på tak som ska platsmålas efter montering. Denna typ av plåt har lagerskydd som inte lämpar sig för övermålning, enligt tillverkarens rekommendation. Lagerskyddet kräver mödosamt avlägsnande för att färg skall vidhäfta och ge gott resultat. Läs mer om ommålning av förzinkad takplåt…

Kommentarer är stängda