Tak på kulturhistoriska objekt

Kulturhistoriska tak är ofta äldre tak, eller de som återskapats efter traditionellt hantverk. Det kan vara slott och herrgårdar, bruksbyggnader likt säterier eller gamla lagerhus. Men även nyare fastigheter likt tågstationer, statliga verk eller andra byggnader som kommit att inta symbolvärde eller definiera stadsbilden.

Dessa tak kräver ofta en särskild hänsyn. Inte bara estetiskt för att passa in i sin miljö men också med tanke på att bevara traditionella arbetsmetoder och material. En annan viktig faktor är att det kan finnas blymönja sedan tidigare rostskyddsmålning, det är både miljövådlig och kostsamt att avlägsna. Bättre då är att utnyttja Isotrolsystemets egenskaper för att göra bruk av den gamla blymönjan genom att kapsla in den för att förhindra att mönjan sprids. Isotrol har visat sig binda gammal blymönja vid objektet, och öka vidhäftningen, och möjliggjort att man minimerar behovet av att avlägsna gammal färg. Blymönja som vidhäftar bra (2Mpa) bör lämnas kvar då den fortfarande verkar som ett gott skydd. Läs gärna Riksantikvarieämbetets rapport eller våra slutsatser från tester av Swerea KIMAB(Korrisionsinstitutet).

Därför rekommenderar vi att gammal blymönja täcks med en barriärverkande täckfärg, typ Isoguard Pansar, samt att Isotrol kan ersätta blymönja för nymålning.

Vi är stolta över att ha levererat färgen till en mängd av de kulturhistoriskt intressanta objekt som finns runt om i Sverige. Exempelvis kyrkor, slott och herrgårdar. Men även industriminnen och infrastruktur. Exempel är Västerås ångkraftverk, Sala silvergruva och en del av de kulturhistoriskt intressanta fyrar som räknas till industriminnen har vi levererat färg till, och till landmärken som Katarinahissen vid slussen i Stockholm. Bland våra referenser kan ni läsa mer om de olika behandlingar man valt.

Varför använda Isotrol framför ren linolja?

Vi har genom erfarenhet sett att ett rent oljebaserat färgsystem inte är att rekommendera. Dels för de täta underhållsintervaller som krävs, dels för arbetskostnaderna och ställningskostnader som kommer av långa torktider, och med det ställningstider. För att få fullgod torkning mellan skikt av ren linolja krävs upp till två veckors tid innan ytan belastas och kan gås på.

Därför rekommenderar vi istället vårt oljealkydsystem. Med naturliga pigment och baserat på linolja är det väldigt nära den traditionella målningsmetoden vi i Sverige haft historiskt. Men med snabbare torktider och längre underhållsintervaller. Det gör att man kan måla fler skikt under kortare tid, och att färgsystemets livlängd kan beräknas till ca: 10 år istället för ca: 5 år för linoljesystem. Även om vi har sett resultat där våra färgsystem har varit intakta efter mer än 25 år.
Vill man absolut ha en linoljetäckfärg rekommenderar vi att man lägger en sista slutstrykning med ren linoljefärg ovan Isotrol oljealkyd.

Mer om rekommendationer för hur man behandlar nya eller gamla blymönjemålade objekt kan du läsa om här i en publikation från Riksantikvarieämbetet.

Kommentarer är stängda