Plåt som kräver vidhäftnings-/specialgrundfärg

Vissa tak har målats med färger, typ plastisol, eller behandlats på annat sätt genom förzinkning exempelvis, eller har ytbehandlats med hårda färgbeläggningar typ PVF2 (hardcoat) för ett fabrikslack som antas gälla för hela konstruktionens livslängd. Dessa typer av ytor kräver specialfärger.

Deras rekommendation är att blymönja täcks med en barriärverkande täckfärg, typ Isoguard Pansar, samt att Isotrol kan ersätta gammal blymönja.

Plastisolmålad plåt, eller målat med syrenaktrylat etc ger upphov till en problematik då gammal färg kan vidhäfta väl till underlaget och därmed lämpla sig för övermålning, men har i sin kemiska komposition eller med sina fysikaliska egenskaper något som förhindrar vidhäftning för täckfärger. Detta kräver specialgrundfärger. För specifikt plastisol tak kan Temaclad SC 50 med fördel användas. Ytan kräver då bara vattenblästring för att säkerställa att all gammal dåligt vidhäftande färg avlägsnas.

Förzinkade tak rekomenderas inte att målas på varför vi starkt uppmanar att man reparerar skador i tak, eller vid nyläggning använder kulturplåt, eller en förprimad fabrikslackad plåt. Beroende på dess ålder bör ytan ruggas med en scotch brite för att avlägsna ett kromateringsskydd, målas med en alkaliesäker grundfärg, eller om det är äldre och varit exponerat i många år grundmålas i rostiga partier med Isotrol Takgrund alt Isotrol Klarlack Grund för att sedan övermålas med Isotrol Taktäck.

PVF2 eller PVF plåt är ofta detaljer likt stuprännor och rör som getts ett fullt rostskydd innan montering. Skäl för att måla om dem kan vara estetiska eller att brott i skyddslacken av färg uppstått. Kom ihåg att brott i rostskyddande färgskikt alltid skall åtgärdas så fort som möjligt. För detaljer eller större ytor med sådan färgbeläggning rekommenderar vi dessa system.

Kommentarer är stängda