Platsmålade tak

När taken målas efter att taket lagts kallas det platsmålning. Färgtyperna varierar och kan vara svårt att vilken typ som används. Om man är osäker rekommenderas en specialgrundfärg för ökad vidhäftning, Isobett .

Vi utvecklar system där förbehandling är vattenblästring, eller högtryckstvätt med stålborstning av rostiga partier och dåligt vidhäftande färg.

Vår unika grundfärg Isotrol kan målas på rostiga ytor och kan kombineras med en mängd täckfärger. Därför är våra system ofta ekonomiskt överlägsna för underhållsmålning där taken inte har intakta färgskikt.

Olika färgtyper

För att avgöra vilken färgtyp du har på ditt tak kan du läsa mer här.
Generellt gäller att en färgtyp kan övermålas med samma typ av färg. Eftersom alkydfärger innehåller lösningsmedel gäller generellt att man inte kan måla med en alkydfärg ovanpå en akrylatfärg medan akrylatfärgen kan målas ovanpå en alkydfärg. Men genom grundfärger som är speciellt anpassade kan man komma runt problematiken. Så oavsett vilken färg du vill ha som slutstrykning så har vi lösningar.

Oljefärg

Historiskt sett använde man först ren linolja för att sedan byta till rena oljefärger med naturpigment. Vi rekommenderar inte linoljefärger för tak om det inte finns särskilda skäl till en traditionell behandling. Mer om det kan ni läsa under Tak på kulturhistoriska objekt. Rena oljefärger har inte bara en väldigt lång torktid utan även en kort livslängd och behöver ommålas var 5:e år. Då är oljealkydfärger ett bättre alternativ som kombinerar oljefärgernas traditionella egenskaper med modernare framställningsmetoder som förbättrar oljans egenskaper och ger bättre kulörbeständighet och livslängd för systemet.

Vi rekommenderar Isotrol Takgrund och Isotrol Taktäck vid ommålning. För vattenburet system kan Rostex Super Akva med Panssari Akva användas, eller Fonteroof HB. Vi tillhandahåller även Lasol Utvändig Linoljefärg som bör grundmålas med Isotrol Takgrund och mellanstrykas med Isoguard Pansar om den används.

Akrylatfärg

Denna typ är nyare än oljefärger och är en dispersionsfärg som ofta är vattenburen. Den använder andra bindemedel än olja, och är inte att räkna som traditionell. Den här färgtypen kommer allt mer på grund av miljöskäl då många vill använda vattenbaserade färger. Men det man bör tänka på är den kortare livslängden när man jämför miljöpåverkan mellan akrylat och alkydfärger. Mängden lösningsmedel, s.k VOC-värden, är lägre men den kortare livslängden göra att skillnaderna inte är så stora som det först kan se ut när överslag görs på beräkningar av tidsperioder om 30 år eller mer.

Akrylatfärger ommålas enklast med Panssari Akva eller Fonteroof HB. Men med vidhäftningsgrund Isobett kan Isotrol Taktäck användas.

Vårt oljealkydsystem med Isotrol Taktäck har uppvisat intakta skikt efter så långt tid som 20 år!

Alkydfärger

Dessa har längre hållbarhet men har också en längre torktid än akrylatfärgerna. Därför rekommenderar vi främst alkydsystem för takmålning. Men om man av miljöskäl inte kan, eller vill, använda en lösningsmedelsbaserad färg så har vi vattenburna färgsystem också. Många privathem har alkydfärger på taken, och det är också en färgtyp som är enkel att måla med och kräver inte några yrkesbevis eller någon större yrkesvana. Det är också enkelt att underhålla en alkydfärg med nya skikt av samma färg. Vilket gör att om man planerar för ett långt underhåll kan man med fördel måla på ett nytt skikt när systems livslängd börjar nå den förväntade tiden.

Har man en alkydfärg på sitt tak finns det inget skäl att inte använda Isotrol Takgrund och Isotrol Taktäck vid ommålning.
Men vill man använda vattenburet system kan Rostex Super Akva med Panssari Akva användas, eller Fonteroof HB.

Polyuretan

Dessa färgtyper är relativt nya på marknaden. Det var en stor produkt under handelsnamnet Plastisol under 70-talet och har en lång livslängd. Dock kan den vara svår att avlägsna och kräver oftast specialfärger vid övermålning. Nu finns det flera produkter med olika handelsnamn. En mycket populär färg som vi rekommenderar för övermålning av plastisol/polyreutan är Temaclad SC 50. Dock är den en 2-komponents färg som kräver yrkeskunskaper. Som alternativ för målare som ej är yrkesverksam rekommenderar vi Isobett och Isotrol Taktäck.

Kommentarer är stängda