Underhållsmålning av kulturhistoriska fönsterkarmar på Gamla Riksarkivet, Stockholm

System: Produkt: Skikt-
tjocklek:
Grundfärg: Isotrol Klarlack Grund 20 µm
Mellanskikt: Klassisk blymönja 80 µm
Mellanskikt: Isoguard Pansar 80 µm
Täckfärg: Lasol Linoljefärg 30 µm

Det gamla riksarkivet är en del av Stockholms kulturarv. När det skulle underhållsmålas valde man att göra en mycket gedigen behandling för ett exceptionellt långvarigt skydd. Behandlingen krävde antikvarisk hänsyn då objektet ansågs kulturhistoriskt värdefullt.

Blymönja och Isoguard Pansar

Samtliga fönsterbågar nedmonterades och sandblästrades rena. Karmar stålborstades rena från färgrester. Systemet var en variation av Isotrol Alkydsystem. Poriga ytorna i gjutjärnet eller ojämna ytor behandlades med Isotrol Klarlack Grund innan ytterligare ett skikt lades över hela ytan. Sedan lades ett mellanskikt med klassisk blymönja som täcktes med Isoguard Pansar. Slutstrykning är gjord med Lasol Linoljefärg för att ge antikvarisk estetik. Det gjordes för att följa traditionella metoder men kombinera med moderna färgsystem som säkerställer att inte blymönjan exponeras. Isoguard Pansar skyddar genom sin barriärverkan underliggande blymönja från exponering.

Kommentarer är stängda