Underhållsmålning med antikvariskt rostskydd av silos på Kvarnholmen, Stockholm

System: Produkt: Skikt-
tjocklek:
Grundfärg: Isotrol Klarlack Grund 20 µm
Mellanskikt: Isoguard Pansar 60 µm
Mellanskikt: Isoguard Pansar 60 µm
Täckfärg: Isoguard Aluminium 50 µm

Området på Kvarnholmen har byggts ut med lägenheter och är beläget nära Nacka i Stockholm. De nio stålsilos som står där är k-märkta och kom att bevaras som ett historiskt minnesmärke. Det innebar att man letade efter ett antikvariskt rostskyddsystem. Det förekom även blymönja på objektet från tidigare underhållsmålningar.
Systemet kom att bli Isotrol Alkydsystem med vattenblästring som förbehandling. Detta innebar att man kunde behålla underliggande färglager av blymönja som hade god vidhäftning och minimera spridning av blymönjan.

Före ommålning

Ytorna grundmålades med Isotrol Klarlack Grund. Sedan lades ett mellanskikt med Isoguard Pansar. Slutstrykning är gjord med Isoguard Aluminium som bevarar den aluminiumkulör som objekten har haft samt ger ett utmärkt skydd mot vatteninträngning och uv-strålning från solen.

Genom att använda Isotrol Hybridsystem kunde sandblästring undvikas vilket gav både en lägre kostnad samt miljövinster genom att gammal blymönja kunde lämnas på objektet och användas för fortsatt skydd.

Diseltank rostskyddad med Isotrol Aluminium

En enklare behandling kan göras med Isotrol Aluminium Grund. Den fungerar genom sin aluminiumpigmentering som både grund och täckfärg. Med två lager får man ett tunt skydd som kan målas direkt på rosten. Perfekt om man kan tänka sig regelbundna underhåll på lättbehandlade objekt istället för tjockare skikt för långvarigt skydd

Kommentarer är stängda