Rostskydd

Många är av uppfattningen att tvåkomponentfärger alltid ger längre systemlivslängd än alkydfärger. Men vi har genom omfattande tester visat att det inte alltid är fallet. Epoxi- och polyreutanfärger är kräver hög renhetsgrad på förbehandlingen. Och de har en mer begränsad förmåga att väta och fylla ut svårtillgängliga ytor i konstruktioner. Renhetsgraden som krävs för förbehandling kan många gånger vara omöjlig att uppnå på objekt som skall underhållsmålas. Nitar-, fackverk, eller liknande konstruktionsdetaljer går inte att blästra helt rena. Inget av vårt system kräver sandblästring utan vi löser detta genom vår unika grundfärg Isotrol Grund vilken ingår i alla systemkategorier.

Läs mer om våra olika system:

 

Genom egentillverkade färger och samarbeten med ledande Europeiska färgtillverkare som Akzo Nobel, Tikkurila Oy och svenska tillverkare likt Engwall & Claesson kan vi tillhandahålla högpresterande färgsystem för alla typer av objekt och ytor.

Val av typ av system måste göras med en helhetssyn till appliceringskostnad, underhållsintervall och livslängd för systemet. Alkydsystemen har oftast bäst vätande egenskaper och passar komplicerade konstruktioner, men kräver flera skikt för att komma upp i livslängder som motsvarar de som kan nås med färre skikt av 2-komponentsfärger.

Det unika med våra 2-komponent Isotrol Hybridsystem och Isotrol MasterSeal® system är att de i kombination med Isotrol Grund kan appliceras på rostiga ytor.

Är du osäker på vilket system som passar bäst för ert objekt så kontakta oss gärna. Faktorer som avgör; hur är objektet konstruerat, vilka underhållsintervaller har man, och hur lång tid kan man ge för målningsbehandlingen. Sedan tillkommer miljöfaktorer som hur pass korrisiv miljö objektet står i, vilka kemikalier ytan utsätts för, om det förekommer mekanisk nötning och rörelser i konstruktionen. Dessa är frågor som du behöver kunna besvara för att vi skall kunna hjälpa på bästa sätt. Och givetvis är bilder på objektet något som förenklar. Vid större projekt rekommenderas alltid en rostskyddskonsult.

Kommentarer är stängda