Isotrol Hybridsystem

Systemexempel i tre skikt: Isotrol Klarlack Grund, Isomastic, Temadur 50

Läs mer:

Kombinationen av Isotrol grundfärg och Isomastic är unik genom att man kan använda 2-komponents epoximastic i tuffa miljöer utan att blästra stålytan.

Isotrol Hybridsystem består av:
    • Fet oljealkyd med unika egenskaper som gör att systemet även kan målas på rostiga ytor. Fyller ut porer eller andra håligheter i järnet/stålet, som uppstått på grund av rost eller konstruktion och ger en perfekt yta för täckfärgen.

    • Lösningsmedelsfattig 2-komponents aluminium- och järnglimmerpigmenterad epoxi som skapar ett tätt barriärverkande skikt.

    • Tvåkomponents polyuretantäckfärg för att få en blank utomhusbeständig och mer lättvättad yta. Bryts enligt NCS och RAL.

Exempel på användningsområden:

SpårvagnarCisternerFartygBroarOffshore

Spårvagnar

Cisterner

Fartyg

Broar

Offshore

Arbetsgång:
Efter förbehandling grundas ytan med Isotrol Klarlack Grund tills ytan är mättad. Överskott av Isotrol strykas bort. Därefter bygger man en rostskyddande barriär med ett eller flera skikt Isomastic. För tuffare miljöer rekommenderas flera skikt. Sista skiktet är antingen Isomastic eller Temadur 50, beroende på kulörval och/eller miljö objektet står i. Generellt gäller att fler separata färgskikt förlänger livslängden. Läs produktblad och systemangivelser för utförlig information.

Genom att grundfärgen är yttollerant så uppnås mycket bra resultat även där konstruktionen är svår att blästra, eller slipa/borsta till konventionell rengöringsgrad. Endast vattenblästring 800 bar, eller stålborstning till St2, krävs som förbehandling. Detta gör Isotrol Hybridsystem till det bästa och mest ekonomiska alternativet.

Kommentarer är stängda